Skip to main content

arts4peace Festival

ភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។
ពីថ្ងៃទី១៤ - ២៤ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ទិញសំបុត្រឥឡូវនេះ!

ទាញយកតារាងកម្មវិធី

ដាក់បញ្ចាំងតាមបណ្តាញសង្គម

អ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធីសម្ដែងដែលនឹងបង្ហោះផ្សាយលើទំព័រហ្វេសប៊ុកមហោស្រព និងយូធូប របស់យើង។

YouTube

យីកេម៉ាក់ថឺង

កម្ពុជា នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ៦ល្ងាច នៅ ICT (GMT+7)
នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៩ព្រឹក នៅកម្ពុជា /ICT (GMT+7)
នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង១រសៀល នៅអូស្រា្តលី(Australia) /AEST (GMT+10)
ញ៉ូយ៉ក នៅ  EST (GMT-5) នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៦ព្រឹក និងនៅ
នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៩ព្រឹក នៅញ៉ូយ៉ក /EST (GMT-5)
នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៦ល្ងាច នៅវ៉េសខូស (West Coast) /PST(GMT-8)
GMT ម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់

យីកេម៉ាក់ថឺង

ម៉ាក់ថឺងកំពុងស្វែងរកប៉ាង្គីយ៉ា ជាប្រពន្ធដែលត្រូវបានចាប់ពង្រាត់ដោយព្រះរាជបុត្រផ្យាណយ ។ តើម៉ាក់ថឺងអាចស្វែងរកប៉ាង្គីយ៉ាបានត្រលប់មកវិញ និងទទួលបានយុត្តិធម៌ដែររឺទេ ពីទង្វើរបស់ព្រះរាជបុត្រផ្យាណយដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើពួកគេ?

ក្តីស្រមៃ (របាំសហសម័យ)

កម្ពុជា នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ៦ល្ងាច នៅICT (GMT+7)
នៅថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៩ព្រឹក នៅកម្ពុជា /ICT (GMT+7)
នៅថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង១រសៀល នៅអូស្រា្តលី(Australia) /AEST (GMT+10)
ញ៉ូយ៉ក នៅ  EST (GMT-5) នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៦ព្រឹក និងនៅ
នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៩ព្រឹក នៅញ៉ូយ៉ក /EST (GMT-5)
នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៦ល្ងាច នៅវ៉េសខូស(West Coast)/PST (GMT-8)
GMT ម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់

ក្តីស្រមៃ (របាំសហសម័យ)

តើហតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់ៗចាំបាច់ត្រូវមានក្តីស្រមៃ? សិល្បករនីមួយៗ នឹងបង្ហាញពីក្ដីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនដែល មានភាពខុសៗគ្នាតាមរយៈស្នាដៃរបាំសហសម័យរួមគ្នានេះ។ តើពួកគ មានការប្ដេជ្ញាចិត្ត និងទទួលបានការ គាំទ្រដែរឬទ? តើពួកគេបានសម្រេចនូវក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេហើយឬនៅ? គ្តីស្រមៃជាស្នាដៃរបាំសហសម័យដែលតម្លើងដោយ នាដករ ចំរើន សុភា អតីតសិស្សអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈអាន ចនផន ។

រឿង គ្រូទាយ រឿង ចាប៉ីកេរពីតាម្នាក់ឯងជាថ្

កម្ពុជា នៅថ្ងៃសុក្រទី២២ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ៦ល្ងាច នៅICT (GMT+7)
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៩ព្រឹក នៅកម្ពុជា /ICT (GMT+7)
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង១រសៀល នៅអូស្រា្តលី(Australia) /AEST (GMT+10)
ញ៉ូយ៉ក នៅ  EST (GMT-5) នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៦ព្រឹក និងនៅ
នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៩ព្រឹក នៅញ៉ូយ៉ក /EST (GMT-5)
នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៦ល្ងាច នៅវ៉េសខូស(West Coast)/PST (GMT-8)
GMT ម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់

រឿង គ្រូទាយ

និពន្ធដោយ លឹម ផាន់ណា និង ដឹកនាំដោយ ណេន ភារិទ្

ដាវីនិងឌីណាគឺជាគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នា ។ មានពេលមួយដាវីសង្ស័យថាឌីណាលួចមានស្រីខាងក្រៅ ហើយក៏បានទៅរកគ្រូទាយ ។ តើគ្រួទាយនោះអាចជួយពួកគេអោយមកត្រូវរ៉ូវគ្នាវិញ រឺធ្វើអោយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេកាន់តែយ៉ាប់?

រឿង ចាប៉ីកេរពីតា

និពន្ធដោយ សួន សុធារា៉ ហើយដឹកនាំដោយ ចងថាម ចាយ៉ាន់តា មីតេ និងជំនួយការដឹកនាំ សួង សុភក្រ្ត័

ថារ៉ាគឺយុវជនដែលមានទេពកោសល្យផ្នែកឧបករណ៍ចាប៉ី ហើយដែលឧបករណ៍មួយនេះគឺជាកេរ្តិ៍តំណែលពីជីតារបស់ខ្លួន ។ ថារ៉ាបានសម្រេចចិត្តទៅកសាងជីវិតនិងស្វែររកការគាំទ្រថ្មីសម្រាប់ឧបករណ៍នេះនៅទីក្រុង ។ តើនៅទីបញ្ចប់ថារ៉ា អាចរក្សាពាក្យសន្យាជាមួយលោកតារបស់ខ្លួន ថានឹងថែរក្សាមរតកចាបុីឲ្រយគង់វង់បានយ៉ាងដូចម្តេច ក្នុងបរិបទសង្គមបច្ចុប្បន្ន?

ម្នាក់ឯងជាថ្

និពន្ធនិងដឹកនាំដោយ៖ ឆុន សុីណា

រឿងម្នាក់ឯងជាថ្មីនិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្រ្ដីម្នាក់ឈ្មោះសោភាដែលគាត់មានសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នាទៅលើចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលប្រកបដោយសុភមង្គលមួយឲ្យដូចគ្រួសារដទៃ ។ ផ្ទុយទៅវិញ ក្តីស្រមៃរបស់គាត់ត្រូវបានបំផ្លាញ ដោយស្វាមីគាត់លួចលាក់ទៅមានស្រីក្បត់ប្រពន្ធកូន ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយគ្មានការភ្ញាក់រលឹក ។ តើសោភា ត្រូវសម្រេចចិត្តបែបណា? ទ្រាំបន្តជាមួយការឈឺចាប់នេះ រឺសំរេចចិត្តដើរចេញពីជីវិតដ៏ល្វីងជូរចត់ទៅសាងជីវិតថ្មីជាមួយកូន?

មិត្តភាព(តែងនិពន្ធដោយ លោក ផន ចំរើន)

កម្ពុជា នៅថ្ងៃ សៅរ៍ទី២៣ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ៦ល្ងាច នៅICT (GMT+7)
នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៩ព្រឹក នៅកម្ពុជា /ICT (GMT+7)
នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង១រសៀល នៅអូស្រា្តលី(Australia) /AEST (GMT+10)
ញ៉ូយ៉ក នៅ  EST (GMT-5) នៅថ្ងៃ សៅរ៍ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៦ព្រឹក និងនៅ
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៩ព្រឹក នៅញ៉ូយ៉ក /EST (GMT-5)
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង៦ល្ងាច នៅវ៉េសខូស(West Coast)/PST (GMT-8)
GMT ម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់

មិត្តភាព

គឺជាស្នាដៃបទភ្លេងបុរាណនិពន្ធថ្មី របស់តន្រ្តីករកម្ពុជា ដែលមកពីទីកន្លែង និងមានបទពិសោធផ្សេងៗគ្នាមកកង្កើតតន្ត្រីរួមគ្នា។ ទស្សនិកជននឹងទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មីប្លែក ជាមួយនឹងការផ្សារភ្ជាប់និងមានភាពជិតស្និតជាមួយតន្រ្តី តាមរយៈការរៀបចំអោយទស្សនិកជន អង្គុយជុំវិញសិល្បករ ដែលអាចចូលរួមជាផ្នែកនៃការសម្តែង។

ពិព័រណ៍លើបណ្តាញគេហទំព័រ

សូរស្ត្រី

រៀបចំឡើងដោយ អេមីលី ហូវី និងនាក់ សុផល

ពិព័រណ៍នេះនឹងបង្ហាញអំពីគម្រោងស្រាវជ្រាវចម្រុះមួយ ដែលចងក្រងរឿងរ៉ាវជីវិត និងការយល់ឃើញរបស់ស្រ្តី
ដែលជាតន្រ្តីករ និងនាដកា ទៅលើបញ្ហាយ៉េនឌ័រ និង និងសិល្បៈនៅកម្ពុជា។ តើជីវិតការងាររបស់ស្រ្តីកម្ពុជានៅ
សតវត្ស៍ទី២១នេះ គួរមានលក្ខណៈបែបណា?

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមពី «សូរស្រ្តី»